Voorkom problemen

Zodra de SNCU u een verzoek stuurt om gegevens aan te leveren, is het van belang dat u zich direct goed laat adviseren.

Experts in Flex is de specialist bij uitstek om u hierin te begeleiden en de zwakke plekken in uw administratie tijdig te signaleren en te herstellen, zodat u de controle van de SNCU met vertrouwen tegemoet kunt zien.

Laat een audit doen!
Beter is het om niet af te wachten totdat de SNCU een controle instelt.
Veel problemen kunnen voorkomen worden door ons preventief een audit te laten uitvoeren omtrent de juiste toepassing van alle betrokken cao’s, of de vastlegging van de inlenersbeloning correct is en wat de verbeterpunten zijn in uw administratie.