Aanleiding

In veel gevallen zal de SNCU een controle opstarten omdat zij een melding hebben ontvangen dat er in de inlenersbeloning (uurloon, reserveringen, ADV etc.) onjuistheden worden vermoed. Dit kan zijn doordat een andere uitzendorganisatie, een inlener, een uitzendkracht, of bijv. een vakbond een melding heeft gedaan bij de SNCU. De SNCU beoordeelt binnengekomen klachten. Lijken de klachten terecht dan start de SNCU een diepgaand onderzoek.

StiPP
De SNCU voert ook controles uit op verzoek van de StiPP. In veel gevallen is het een gecombineerde controle, waarbij dus zowel op naleving van de cao als op de afdracht StiPP wordt gecontroleerd

NEN is geen garantie!
De meest gehoorde opmerking is wel dat het met de toepassing van de cao en de inlenersbeloning dik in orde is, omdat er bijvoorbeeld bij ABU, NBBU en NEN controles geen (major) opmerkingen zijn gemaakt op dat vlak. Tijdens een controle door de SNCU komen er ondanks dat toch heel vaak fouten boven water, die ook nog eens veel geld kosten.

Bijna altijd worden er afwijkingen geconstateerd
In 93% van de controles die de SNCU instelt worden afwijkingen geconstateerd. Experts in Flex kan u begeleiden tijdens de controle, het voeren van verweer tegen de conclusies uit het rapport, het corrigeren van fouten, borgen van de processen en het inbedden van ontbrekende kennis.