Risico’s en kosten

Een rekenvoorbeeld
In dit rekenvoorbeeld is uitgegaan van een bedrijf met een omzet van 10 miljoen per jaar en een bruto loon van 5,2 miljoen, exclusief uitbetaalde reserveringen en werkgeverslasten.

Tijdens de controle van de 15 geselecteerde werknemers zijn de volgende afwijkingen geconstateerd:
2 uitzendkrachten waren 1 trede te laag ingeschaald, omdat ze volgens de gegevens in het dossier een jaar langer werkzaam waren.

Bij 1 uitzendkracht bleek uit het dossier geen afdoende onderbouwing voor de inschaling. Op basis van de aangetroffen gegevens zou hij in een hogere schaal ingedeeld behoren te worden. Er is een uurloon uitbetaald van € 10,75. Volgens de controleur moest dit € 12,75 zijn.

Het uitzendbureau reserveert de feestdagen niet per persoon, maar betaalt deze “uit de pot”.
Bij twee van de gecontroleerde uitzendkrachten zijn 2 feestdagen uitbetaald, terwijl dat 4 dagen moesten zijn.

Berekening schadelast:
(voor de leesbaarheid is grotendeels met afgeronde getallen gewerkt)

Normaal gesproken wordt er een periode van 2 jaar gecontroleerd. Bij deze geconstateerde afwijkingen zijn de totale kosten € 256.000,-, oftewel 2,5% van de jaaromzet. En dan is er vanuit gegaan dat op alle andere punten waarop wordt gecontroleerd geen afwijkingen zijn geconstateerd, anders wordt het bedrag nog (veel) hoger.