De controle

Er wordt een steekproef gedaan waarbij ca. 15 personen onderzocht worden of de juiste premie is afgedragen aan de StiPP. Deze controles zijn door de StiPP uitbesteed aan de SNCU.

Veel voorkomende fouten
• Er is geen rekening gehouden met het arbeidsverleden (opvolgend werkgeverschap)
• De aanmelding in de Basisregeling is te laat
• Als de aanmelding voor de Basisregeling te laat is gedaan, is de Plusregeling ook vrijwel altijd te laat
• Bij onderbrekingen van het dienstverband is de wekentelling niet juist

Extrapolatie van fouten
De gevonden fouten worden geëxtrapoleerd over de totale loonsom van de controleperiode en vervolgens ook nog een keer over de totale periode van de afgelopen 5 jaar.
Hierdoor leidt ook een enkele fout in de steekproef tot een veelal forse ambtshalve berekening van de schade over de afgelopen 5 jaar.

Begeleiding
Tijdens de controle komt het regelmatig voor dat de controleur conclusies trekt die niet juist zijn. Experts in Flex kan u begeleiden tijdens de controle, het voeren van verweer tegen de conclusies uit het rapport, het corrigeren van fouten en het borgen van de processen.