Boete en herstel

Boete
Als uit het controlerapport blijkt dat er te weinig premie is afgedragen, zal de StiPP een boete opleggen, die veelal 20% is van het berekende verschil over de afgelopen 5 jaar.

Herstel
Naast de opgelegde boete moet er een herstelactie worden gedaan over de afgelopen 5 jaar, waarbij de juiste aangiftes worden gedaan aan de StiPP.
Er wordt nogal eens gedacht dat het verleden afgedaan kan worden door van de fouten die de controleur heeft ontdekt een herstelaangifte te doen, maar niets is minder waar: het volledige bestand met werknemers moet over de afgelopen 5 jaar worden gecontroleerd en iedere fout over die jaren moet worden gecorrigeerd.

Verloningspakketten zijn niet in staat om op persoonsniveau over oude jaren herstelaangiftes te verzorgen. Het uitzoeken van de fouten, het bepalen wat per persoon de juiste bedragen per maand over die jaren moesten zijn en vervolgens het handmatig bouwen van het pdo-bestand met al die correcties is complex en tijdrovend.

In afwachting van de herstelaangiftes zal de StiPP het indicatieve bedrag uit het rapport in rekening brengen, verhoogd met de boete op basis van dit indicatieve bedrag. Nadat de herstelaangiftes allemaal zijn gedaan en verwerkt door de StiPP komt de echte nota en worden de ambtshalve gefactureerde bedragen gecrediteerd.

Experts in Flex adviseert en ondersteunt in dit hele traject om het herstellen van de fouten zo efficiënt als mogelijk uit te voeren.